Bestanden Aanleveren

Hoe moet u bestanden bij ons aanleveren?:

U kunt onder andere de volgende bestandsformaten zonder problemen bij ons aanleveren:
Let u er wel op dat u de gebruikte lettertypen* meelevert of lettercontouren maakt van de gebruikte tekst.
* .ai (CS5)
* .eps (CS5)
* .jpg
* .pdf
* Andere formaten in overleg
Wij maken onderscheid tussen het aanleveren van bestanden voor het plotten en het full-color printen:
Plotten:
De aangeleverde ontwerpen moeten in de juiste bestanden worden aangeleverd. Wij hebben vector-bestanden nodig voor het plotten/snijden van de belettering. Dat wil zeggen dat het ontwerp moet bestaan uit lijntekeningen en niet als een afbeelding (.jpg-bestand).
Full-color:
Om een afbeelding van goede kwaliteit te produceren moeten de bestanden die wij van u ontvangen eveneens van goede kwaliteit zijn. Van een slechte foto kan immers geen goede print gemaakt worden. Foto’s met een hoge resolutie zijn dus een vereiste.
Digitaal aanleveren:
* U kunt het bestand e-mailen naar: info@ebdesign.nl
* U kunt het bestand op een CD-rom, DVD of USB-stick plaatsen en vervolgens naar ons opsturen of bij ons afgeven
E&B zal beoordelen of de bestanden werkbaar zijn.
Wanneer dit niet het geval is en wij dingen moeten omzetten worden hier extra kosten aan verbonden.
* Wij hebben de keuze uit een groot aantal lettertypen. Vaak hoeft u de naam van een gewenst lettertype alleen maar door te geven en wij kunnen aan de slag!